Polski Rocznik Muzykologiczny - dla autorów

Polski Rocznik Muzykologiczny

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting" redakcja wymaga pisemnej deklaracji autorstwa tekstu do publikacji oraz oświadczenia, że przedłożony artykuł nie był wcześniej nigdzie publikowany, zaś w przypadku artykułów przygotowanych przez więcej niż jednego autora — ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Instrukcje dla autorów — do pobrania tutaj.