Polski Rocznik Muzykologiczny - kontakt

Polski Rocznik Muzykologiczny

Związek Kompozytorów Polskich Zarząd Główny

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa

tel.: 228311741; 228311634
faks: 228874052
e-mail: zkp@zkp.org.pl

www.zkp.org.pl


Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP
Beata Bolesławska
beata.boleslawska@ispan.pl

Redaktor naczelna "Polskiego Rocznika Muzykologicznego"
Iwona Lindstedt
i.lindstedt@uw.edu.pl

Moderator strony www.polskirocznikmuzykologiczny.pl
Izabela Zymer
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
zymer@polmic.pl

Budowa i administracja strony www.polskirocznikmuzykologiczny.pl
Jadwiga Irena Zymer
www.infoforhumans.eu