Polish Musicological Yearbook - about us

Polski Rocznik Muzykologiczny

Board of Editors

dr hab. Iwona Lindstedt - Editor-in-Chief
dr Beata Bolesławska‑Lewandowska
dr hab. J. Katarzyna Dadak‑Kozicka
dr hab. Małgorzata Gamrat
dr Grzegorz Kubies
dr hab. Agnieszka Leszczyńska

Scientific Committee / Advisory Board


prof. dr hab. Zofia Helman,

prof. dr hab. Mirosław Perz,
prof. dr hab. Irena Poniatowska,
dr Ian Rumbold,
prof. dr Adrian Thomas,
prof. dr Hana Urbancová,
prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek,
prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba,
prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska.

Publisher
Musicologists‘ Section of the Polish Composers‘ Union

Printed version since 2016
Polskie Wydawnictwo Muzyczne – PWM Edition