Polski Rocznik Muzykologiczny - kontakt

Polski Rocznik Muzykologiczny

Wydawca
Związek Kompozytorów Polskich (Sekcja Muzykologów)

Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa

tel.: 228311741; 228311634
faks: 228874052
e-mail: zkp@zkp.org.pl

www.zkp.org.pl


Kontakt:
info@polskirocznikmuzykologiczny.pl

Redaktor naczelna „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”

Iwona Lindstedt
i.lindstedt@uw.edu.pl

Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP 

Beata Bolesławska
beata.boleslawska@ispan.pl

Sekretarz redakcji

Izabela Zymer
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
zymer@polmic.pl

Budowa i administracja strony 

Jadwiga Irena Zymer
www.infoforhumans.eu