Polski Rocznik Muzykologiczny - kontakt

Polski Rocznik Muzykologiczny

Kontakt:
info@polskirocznikmuzykologiczny.pl
tel. 785270000

Redaktor naczelna „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”

Iwona Lindstedt
i.lindstedt@uw.edu.pl

Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP 

Beata Bolesławska
beata.boleslawska@ispan.pl

Sekretarz redakcji

Izabela Zymer
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC
zymer@polmic.pl
info@polskirocznikmuzykologiczny.pl
tel. mob.: 785270000

Adres www

www.polskirocznikmuzykologiczny.pl

Budowa i administracja strony 

Jadwiga Irena Zymer
www.infoforhumans.eu