Polski Rocznik Muzykologiczny - o nas

Polski Rocznik Muzykologiczny

Komitet redakcyjny

dr hab. Iwona Lindstedt - redaktor naczelna
dr hab. Beata Bolesławska‑Lewandowska
dr hab. J. Katarzyna Dadak‑Kozicka
dr hab. Małgorzata Gamrat
dr hab. Agnieszka Leszczyńska

Rada redakcyjna
prof. dr hab. Zofia Helman,
prof. dr hab. Mirosław Perz,
prof. dr hab. Irena Poniatowska,
dr Ian Rumbold,

prof. dr Adrian Thomas,
prof. dr Hana Urbancová,
prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek,
prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba,
prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska

Wydawca
Sekcja Muzykologów ZKP

Wersja drukowana od roku 2016
Polskie Wydawnictwo Muzyczne