Polski Rocznik Muzykologiczny - o nas

Polski Rocznik Muzykologiczny

Komitet redakcyjny

dr hab. Iwona Lindstedt, prof UW - redaktor naczelna
dr hab. Beata Bolesławska‑Lewandowskadr Agnieszka Chwiłek


dr hab. Małgorzata Gamratdr hab. Agnieszka Leszczyńska


Rada naukowa

dr hab. Edward Boniecki, prof. IBL PAN
dr hab. J. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC
Prof. Stephen Downes
prof. dr hab. Ryszard Daniel Golianek
prof. dr hab. Zofia Helman
prof. dr hab. Mirosław Perz
prof. dr hab. Irena Poniatowska
dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. IS PAN
Dr Ian Rumbold
Prof. Adrian Thomas
prof. dr Hana Urbancová
Prof. Lisa Cooper Vest
prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba
prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska

Wydawca
Sekcja Muzykologów ZKP

Wersja drukowana (od roku 2016)
Polskie Wydawnictwo Muzyczne