Polski Rocznik Muzykologiczny - recenzowanie

Polski Rocznik Muzykologiczny

„Polski Rocznik Muzykologiczny" jest czasopismem recenzowanym wedle wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double blind review process") i nie zachodzi pomiędzy nimi konflikt interesów.

Recenzje mają formę pisemną, na podstawie stałego formularza (do pobrania tutaj).Nazwiska recenzentów ujawniane są w każdym roczniku w drukowanej wersji czasopisma.

Lista recenzentów w 2020 roku
Lista recenzentów w 2019 roku
Lista recenzentów w 2018 roku
Lista recenzentów w 2017 roku
Lista recenzentów w 2016 roku