PL
EN

O czasopiśmie

„Polski Rocznik Muzykologiczny”

ISSN 2719-7891 — wersja online
ISSN 9771733987005 / 1733-9871 — wersja drukowana

„Polski Rocznik Muzykologiczny” został powołany do życia za sprawą Adolfa Chybińskiego w 1935 roku. Niestety wówczas ukazały się tylko dwa tomy (drugi w 1936 roku).

W roku 2004, po prawie 70 latach, z inicjatywy Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich został wydany trzeci tom „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”, który dedykowano pamięci twórców polskiej muzykologii Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu.

„Rocznik” zamieszcza artykuły i komunikaty z zakresu wszystkich subdyscyplin muzykologicznych, w tym wybrane materiały z Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych ZKP. Pismo ma charakter dwujęzyczny – publikuje teksty w języku polskim i angielskim. Począwszy od rocznika 2011 (nr 9) zawartość kolejnych tomów prezentowana jest online w otwartym dostępie na licencji Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY–SA 4.0). Kolejne wydania można przeglądać w zakładce "Wydane numery".

W roku 2016, wraz z XIV tomem „Rocznika”, rozpoczął się nowy etap w dziejach naszego czasopisma związany ze współpracą z Polskim Wydawnictwem Muzycznym – prestiżową oficyną wydawniczą specjalizującą się w publikacjach nut oraz książek o tematyce muzycznej, która podjęła się wydawania i dystrybucji drukowanej wersji czasopisma. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych Polskie Wydawnictwo Muzyczne wysyła kolejne wydania „Rocznika”  do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej (po 2 egzemplarze) oraz do pozostałych bibliotek wskazanych w Rozporządzeniu.

W roku 2019 uruchomiona została nowa, domowa strona czasopisma www.polskirocznikmuzykologiczny.pl, która w roku 2023 przeszła przebudowę, została zaktualizowana i otrzymała nową oprawę graficzną.

Pod koniec roku 2020 wydawca pisma – Związek Kompozytorów Polskich - podpisał umowę o współpracy z platformą Sciendo specjalizującą się w promocji i dystrybucji zawartości czasopism naukowych. 

W roku 2022 dołączyliśmy do wirtualnej Biblioteki Nauki budowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Patronem „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Prace nad portalem w latach 2021–2023 były współfinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki jako część dwuletniego zadania „Modernizacja i aktualizacja portali internetowych naukowej Biblioteki-Fonoteki ZKP-POLMIC” w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych 2021”.

Ozdobne koło w tleOzdobne koło w tle
logo ZKPLogo PWMlogo SciendoLogo ZAiKSLogo Ministerstwa Edukacji i NaukiLogo programu Społeczna odpowiedzialność nauki