PL
EN

Wydane numery

to jest ostatni rok
2023
2022
przesuń do poprzedniego roku
AHEAD OF PRINT

W związku z opóźnieniem wydania kompletnego tomu XXI (2023) „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”, za co zarówno Autorów, jak i Czytelników serdecznie przepraszamy, postanowiliśmy uruchomić publikację wybranych artykułów tego numeru w trybie Ahead of Print. To stosowany na całym świecie system, który umożliwia wcześniejsze życie tekstów naukowych, zanim zakończy się długi proces redakcji, akceptacji, składu i druku. Przypominamy, że publikowane w trybie artykuły mają już wszelkie prawa tekstu naukowego, recenzowanego, opublikowanego. Jednocześnie mogą się zdarzyć drobne zmiany redakcyjne w wersjach, które ukażą się później w kompletnym tomie. Dlatego też każda strona publikowanych tu plików została oznaczona jako Ahead of Print, numeracja stron odnosi się zaś do tego właśnie artykułu, a nie całego tomu. Prosimy o uwzględnianie tych danych przy cytowaniu. Zapewniamy, że trwają prace, które mają doprowadzić do jak najszybszego wydania wersji drukowanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne i udostępnienia online kompletnego tomu na naszej stronie oraz w serwisach Sciendo, Biblioteka Nauki oraz Academic Journals.

Poniżej, w porozumieniu z Autorami, którym szczególnie dziękujemy tu za współpracę, prezentujemy wybrane artykuły „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” -  tomu XXI (2023) - w trybie AHEAD OF PRINT: 

Od Redakcji
Spis treści tomu

Magdalena Stochniol
O ekspresji w muzyce Andrzej Krzanowskiego
(DOI 10.2478/prm-2023-0008)

Joanna Schiller-Rydzewska
In Danzig Josepha Eichendorffa w czterech umuzycznieniach — muzyka wobec ekspresji słowa
(DOI 10.2478/prm-2023-0007)

Izabela Zymer
Udział Zofii Lissy w próbach definiowania formalizmu i realizmu w muzyce w latach 40. i 50. XX wieku.
Wykorzystanie kategorii ekspresji muzycznej (wyrazu) do tworzenia schematów podziału

(DOI 10.2478/prm-2023-0009)

Krzysztof Bilica
Selfie z ekspresją muzyczną w tle. Próba heurystyki
(DOI 10.2478/prm-2023-0003)
Ozdobne koło w tle
logo ZKPLogo PWMlogo SciendoLogo ZAiKSLogo Ministerstwa Edukacji i NaukiLogo programu Społeczna odpowiedzialność nauki