PL
EN

Dla autorów

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting" redakcja wymaga pisemnej deklaracji autorstwa tekstu do publikacji oraz oświadczenia, że przedłożony artykuł nie był wcześniej nigdzie publikowany, zaś w przypadku artykułów przygotowanych przez więcej niż jednego autora — ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji.

Szczegółowe instrukcje dla autorów są do pobrania tutaj. Nadesłanie artykułu do publikacji oznacza akceptację wszystkich warunków i zgód opisanych w niniejszym dokumencie.
logo ZKPLogo PWMlogo SciendoLogo ZAiKSLogo Ministerstwa Edukacji i NaukiLogo programu Społeczna odpowiedzialność nauki