PL
EN

Kontakt

Redaktor naczelna
„Polskiego Rocznika Muzykologicznego”
Iwona Lindstedt
i.lindstedt@uw.edu.pl

Przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP
Beata Bolesławska
beata.boleslawska@ispan.pl

Sekretarz redakcji
Izabela Zymer
info@polskirocznikmuzykologiczny.pl
tel.: 785270000
Copyright:
Związek Kompozytorów Polskich

Projekt graficzny:
Anna Grygowska

Wykonanie:
Jadwiga Irena Zymer
Ozdobne koło w tle
logo ZKPLogo PWMlogo SciendoLogo ZAiKSLogo Ministerstwa Edukacji i NaukiLogo programu Społeczna odpowiedzialność nauki