Polski Rocznik Muzykologiczny - o czasopiśmie

Polski Rocznik Muzykologiczny

„Polski Rocznik Muzykologiczny”

ISSN 2719-7891 — wersja online
ISSN 9771733987005 / 1733-9871 — wersja drukowana

został powołany do życia za sprawą Adolfa Chybińskiego w 1935 roku. Niestety wówczas ukazały się tylko dwa tomy (drugi tom w 1936 roku).

W roku 2004, po prawie 70 latach, z inicjatywy Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich został wydany trzeci tom, który dedykowano pamięci twórców polskiej muzykologii Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu.

Rocznik zamieszcza artykuły i komunikaty z zakresu wszystkich subdyscyplin muzykologicznych, w tym m.in. wybrane materiały z Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych ZKP. Pismo ma charakter dwujęzyczny — publikuje teksty w języku polskim i angielskim. Począwszy od rocznika 2011 (nr 9) zawartość kolejnych tomów prezentowana jest online w otwartym dostępie na licencji Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

Kolejne numery można przeglądać w zakładce "Wydane numery".

W roku 2016, wraz z XIV tomem „Rocznika”, rozpoczął się nowy etap w dziejach naszego czasopisma, związany ze współpracą z Polskim Wydawnictwem Muzycznym — prestiżową oficyną wydawniczą specjalizującą się w publikacjach nut oraz książek o tematyce muzycznej, która podjęła się wydawania i dystrybucji drukowanej wersji czasopisma. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania Polskie Wydawnictwo Muzyczne wysyła egzemplarze obowiązkowe do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej (po 2 egzemplarze) oraz 13 innych bibliotek wskazanych w rozporządzeniu.

W roku 2019 uruchomiona została nowa, domowa strona czasopisma www.polskirocznikmuzykologiczny.pl.

Pod koniec roku 2020 wydawca pisma - Związek Kompozytorów Polskich - podpisał umowę o współpracy z platformą Sciendo specjalizującą się w promocji i dystrybucji zawartości czasopism naukowych.

Mecenasem „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Zobacz nasz profil na Sciendo.


Właściciel tytułu:
Związek Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa

Strona internetowa:
www.polskirocznikmuzykologiczny.pl