Polski Rocznik Muzykologiczny - o czasopiśmie

Polski Rocznik Muzykologiczny

„Polski Rocznik Muzykologiczny”

ISSN 2719-7891 — wersja online
ISSN 9771733987005 / 1733-9871 — wersja drukowana

został powołany do życia za sprawą Adolfa Chybińskiego w 1935 roku. Niestety wówczas ukazały się tylko dwa tomy (drugi tom w 1936 roku).

W roku 2004, po prawie 70 latach, z inicjatywy Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich został wydany trzeci tom, który dedykowano pamięci twórców polskiej muzykologii Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu.

Rocznik zamieszcza artykuły i komunikaty z zakresu wszystkich subdyscyplin muzykologicznych, w tym m.in. wybrane materiały z Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych ZKP. Pismo ma charakter dwujęzyczny — publikuje teksty w języku polskim i angielskim. Począwszy od rocznika 2011 (nr 9), zawartość kolejnych tomów prezentowana jest w otwartym dostępie online w zakładce "Wydane numery".

W roku 2016, wraz z XIV tomem „Rocznika”, rozpoczął się nowy etap w dziejach naszego czasopisma, związany ze współpracą z Polskim Wydawnictwem Muzycznym — prestiżową oficyną wydawniczą specjalizującą się w publikacjach nut oraz książek o tematyce muzycznej, która podjęła się wydawania i dystrybucji drukowanej wersji czasopisma.

W roku 2019 uruchomiona została nowa, domowa strona czasopisma www.polskirocznikmuzykologiczny.pl.

Pod koniec roku 2020 wydawca pisma - Związek Kompozytorów Polskich - podpisał umowę o współpracy z platformą Sciendo specjalizującą się w promocji i dystrybucji zawartości czasopism naukowych.

„Polski Rocznik Muzykologiczny” jest finansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Mecenasem „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Wydawca:
Związek Kompozytorów Polskich
Rynek Starego Miasta 27
00-272 Warszawa

Strona internetowa:
www.polskirocznikmuzykologiczny.pl