PL
EN

Recenzowanie

„Polski Rocznik Muzykologiczny" jest czasopismem recenzowanym wedle wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Do każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów. Autor i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double blind review process") i nie zachodzi pomiędzy nimi konflikt interesów.

Recenzje mają formę pisemną, na podstawie stałego formularza (do pobrania tutaj). Nazwiska recenzentów ujawniane są w każdym roczniku w drukowanej wersji czasopisma.

Lista recenzentów w roku
przesuń do następnego roku
2022
2021
2020
przesuń do poprzedniego roku
Tomasz Baranowski, IM UW Warszawa
Lisa Cooper Vest, USC Thornton School of Musie, USA
Agnieszka Draus, AM Kraków
Jolanta Guzy-Pasiak, IS PAN Warszawa
Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, AM Bydgoszcz
Katarzyna Naliwajek-Mazurek, IM UW Warszawa
Ewa Schreiber, IM UAM Poznań
Katarzyna Szymańska-Stułka, UMFC Warszawa
Małgorzata Woźna-Stankiewicz, UJ Kraków (Emerita)
Grzegorz Zieziula, IS PAN Warszawa
Sławomira Żerańska-Kominek, IM UW Warszawa (Emerita)
logo ZKPLogo PWMlogo SciendoLogo ZAiKSLogo Ministerstwa Edukacji i NaukiLogo programu Społeczna odpowiedzialność nauki